Training Schedule - 2021-22 Season

Edmonton Keyano Swim Club Schedule As of 1/28/2022 12:25:21 PM Mountain Standard Time
Senior National
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Senior National (Tier 1) - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
pdf schedule in Members' Area
Senior National (UofA Varsity) - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
pdf schedule in Members' Area
Senior National (UofA Varsity self-funded) - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
pdf schedule in Members' Area
Senior National (Tier 2) - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
pdf schedule in Members' Area
Junior National
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Junior National - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
pdf schedule in Members' Area
Senior Provincial
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Senior Provincial - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
pdf schedule in Members' Area
Junior Provincial
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Junior Provincial - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
pdf schedule in Members' Area
Gold
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Gold - 5 training sessions per week - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
Bonnie Doon Gold 4:30 - 6:00 PM
Kinsmen Sports Centre
4:00 - 5:30 PM
Bonnie Doon Pool
4:15 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
4:00 - 5:30 PM
Bonnie Doon Pool
4:00 - 5:30 PM
Bonnie Doon Pool
Confederation Gold 4:00 - 5:30 PM
Confederation Pool
4:00 - 5:30 PM
Confederation Pool
4:15 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
4:00 - 5:30 PM
Confederation Pool
4:00 - 5:30 PM
Confederation Pool
Jasper Place Gold 4:00 - 5:30 PM
Jasper Place Pool
4:00 - 5:30 PM
Jasper Place Pool
4:15 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
4:00 - 5:30 PM
Jasper Place Pool
4:00 - 5:30 PM
Jasper Place Pool
Kinsmen Gold 5:00 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
6:00 - 7:30 AM
Kinsmen Sports Centre
4:15 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
5:00 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
6:30 - 8:00 PM
Kinsmen Sports Centre
Meadows Gold 4:00 - 5:30 PM
Meadows Pool
4:30 - 6:00 PM
Meadows Pool
4:15 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
4:30 - 6:00 PM
Meadows Pool
5:30 - 7:00 PM
Bonnie Doon Pool
Silver
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Silver - 4 training sessions per week - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
Bonnie Doon Silver 4:45 - 6:00 PM
Bonnie Doon Pool
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
4:15 - 5:30 PM
Bonnie Doon Pool
4:15 - 5:30 PM
Bonnie Doon Pool
Confederation Silver 4:15 - 5:30 PM
Confederation Pool
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
4:15 - 5:30 PM
Confederation Pool
4:15 - 5:30 PM
Confederation Pool
Jasper Place Silver 4:15 - 5:30 PM
Jasper Place Pool
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
4:15 - 5:30 PM
Jasper Place Pool
4:15 - 5:30 PM
Jasper Place Pool
Meadows Silver 4:15 - 5:30 PM
Meadows Pool
4:45 - 6:00 PM
Meadows Pool
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
4:45 - 6:00 PM
Meadows Pool
5:45 - 7:00 PM
Bonnie Doon Pool
Terwillegar Silver (Option 1) 4:00 - 5:15 PM
Terwillegar Pool
4:00 - 5:15 PM
Terwillegar Pool
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
4:00 - 5:15 PM
Terwillegar Pool
Terwillegar Silver (Option 2) 3:45 - 5:00 PM
Terwillegar Pool
5:15 - 6:30 PM
Terwillegar Pool
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
5:15 - 6:30 PM
Terwillegar Pool
Bronze
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Bronze - 3 training sessions per week - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
Bonnie Doon Bronze (Option 1) 4:00 - 4:45 PM
Bonnie Doon Pool
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
4:00 - 4:45 PM
Bonnie Doon Pool
Bonnie Doon Bronze (Option 2) 4:45 - 5:30 PM
Bonnie Doon Pool
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
4:45 - 5:30 PM
Bonnie Doon Pool
Bonnie Doon Bronze (Option 3) 5:30 - 6:15 PM
Bonnie Doon Pool
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
4:30 - 5:15 PM
Bonnie Doon Pool
Confederation Bronze (Option 1) 4:00 - 4:45 PM
Confederation Pool
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
4:00 - 4:45 PM
Confederation Pool
Confederation Bronze (Option 2) 4:45 - 5:30 PM
Confederation Pool
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
4:45 - 5:30 PM
Confederation Pool
Jasper Place Bronze (Option 1) 4:00 - 4:45 PM
Jasper Place Pool
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
4:00 - 4:45 PM
Jasper Place Pool
Jasper Place Bronze (Option 2) 4:45 - 5:30 PM
Jasper Place Pool
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
4:45 - 5:30 PM
Jasper Place Pool
Meadows Bronze (Option 1) 4:30 - 5:15 PM
Meadows Pool
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
5:30 - 6:15 PM
Bonnie Doon Pool
Meadows Bronze (Option 2) 5:15 - 6:00 PM
Meadows Pool
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
6:15 - 7:00 PM
Bonnie Doon Pool
Terwillegar Bronze (Option 1) 4:15 - 5:00 PM
Terwillegar Pool
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
4:15 - 5:00 PM
Terwillegar Pool
Terwillegar Bronze (Option 2) 3:00 - 3:45 PM
Terwillegar Pool
5:15 - 6:00 PM
Terwillegar Pool
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
Terwillegar Bronze (Option 3) 3:00 - 3:45 PM
Terwillegar Pool
6:15 - 7:00 PM
Terwillegar Pool
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
Royal Glenora Club (RG Members only)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Royal Glenora Gold (RG members) - 5 training sessions per week - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
RG Gold 4:00 - 5:30 PM
Royal Glenora Club Aquatic Centre
4:00 - 5:30 PM
Royal Glenora Club Aquatic Centre
4:15 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
4:00 - 5:30 PM
Royal Glenora Club Aquatic Centre
4:00 - 5:30 PM
Royal Glenora Club Aquatic Centre
Royal Glenora Silver (RG members) - 4 training sessions per week - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
RG Silver 4:15 - 5:30 PM
Royal Glenora Club Aquatic Centre
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
4:15 - 5:30 PM
Royal Glenora Club Aquatic Centre
4:15 - 5:30 PM
Royal Glenora Club Aquatic Centre
Royal Glenora Bronze (RG members) - 3 training sessions per week - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
RG Bronze 5:30 - 6:15 PM
Royal Glenora Club Aquatic Centre
4:30 - 6:30 PM
Kinsmen Sports Centre
5:30 - 6:15 PM
Royal Glenora Club Aquatic Centre
YMCA - Keyano Club Program (YMCA members only)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
William Lutsky - Bronze (Full Wednesdays) - 3 training sessions per week - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
William Lutsky - Bronze (Standard) - 2 training sessions per week - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
William Lutsky - Silver (Full Wednesdays) - 3 training sessions per week - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
William Lutsky - Silver (Standard) - 2 training sessions per week - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
Jamie Platz - Bronze (Full Wednesdays) - 3 training sessions per week - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
Jamie Platz - Bronze (Standard) - 2 training sessions per week - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
Jamie Platz - Silver (Full Wednesdays) - 3 training sessions per week - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
Jamie Platz - Silver (Standard) - 2 training sessions per week - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
Castle Downs - Bronze (Full Wednesdays) - 3 training sessions per week - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
Castle Downs - Bronze (Standard) - 2 training sessions per week - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
Castle Downs - Silver (Full Wednesdays) - 3 training sessions per week - Aug 16 2021 to Aug 15 2022
Castle Downs - Silver (Standard) - 2 training sessions per week - Aug 16 2021 to Aug 15 2022